UZBUNJIVAČI ZA INTEGRITET IZBORNOG PROCESA
March 22, 2017
0
Truba

PODRŠKA UZBUNJIVAČIMA

Svaka osoba koja primeti da postoji prevara, nepravilnost, zloupotreba, ili da se sprovode druge radnje koje predstavljaju opasnost da se izborni proces ne odvija prema Ustavu Republike Srbije i zakonima može se obratiti putem meil adrese: izbori@integrist.net

Kada nam se obratite mi Vam pružamo:

Zaštitu ličnih podataka : Pravno savetovanje i advokatsko zastupanje : Medijsku podršku : Međunarodnu podršku preko udruženja građana Biro za društvena istraživanja (BIRODI) kao člana Koalicije za zaštitu uzbinjivača u Jugoistočnoj Evropi

Ko može da bude uzbunjivač u izbornom procesu?

  • Osobe koje jesu, ili su bile radno angažovane u institucijama i privrednim subjektima koji su akteri izbornog integrita (uključujući i volontere i honorarne saradnike)
  • Korisnici usluga navedenih institucija/organa vlasti
  • Poslovni partneri i suvlasnici u privrednim društvima (agencije za istraživanje javnog mnjenja, marketinške agencije, donatori stranaka)

Ko je zadužen za Integritet izbornog procesa?

Narodna skupština Srbije : Agencije za istraživanja javnog mnjenja : Republička agencija za elektronske medije : Agencije za marketing : Agencija za borbu protiv korupcije : Organizacije civilnog družtva koje se bave posmatranjem izbora : Sudovi i tužilaštva : Javni medijski servisi i privatni mediji : Političke partije : Donatori : Republički zavod za statistiku : Birači : Članovi izborih komisija

 

Naredna godina biće godina borbe za integritet
Zoran Gavrilovic/Foto: mc.rsZoran Gavrilovic/Foto: mc.rs

Poštovani članovi i članice društvene mreže Integrist.net,

Navikli ste da subotom na Integristu pročitate blog post na temu integriteta ili da vam predstavimo osobu sa integritetom.

S obzirom da se bliži kraj godine, ove subote obraćam vam se kao predstavnik Biroa za društvena istraživanja, organizacije koja je osnivač internet zajednice Integrist.

Na početku vama i vašim porodicama, u ime BIRODI-ja, želim da predstojeće praznike provedete na način koji je u skladu sa Vašim željama.

Koristim i ovu priliku da vam se zahvalim što podržavate Integrist.net i tim činom  doprinosite razvoju građanskog, profesionalnog i institucionalnog integriteta, a tako posredno, doprinesite stvaranju društva po meri naših prava, interesa i potreba.

Naredna, 2017. godina, iz ugla borbe za integritet, biće izuzetnom značajna.

To će biti godina u kojoj ćemo pokušati, i uz vašu pomoć, da nađemo što više ljudi koji su “ljudi od integirteta“, odnosno da ih učinimo značajno vidljvim i društveno priznatim, a njihov integritet stavimo u funkciju jačanja institucionalnog integriteta kao glavne pretpostavke za borbu protiv korupcije, posebno na nivou naših gradova.

Da ova hipoteza ima smisla pokazalo je iskustvo Lokalnog antikorupcijskog foruma Grada Niša, antikorupcijskog tela koje je sazdano od ljudi sa građanskim i profesionalnim integritetom i čiji je integritet bio osnov za izgradnju i čuvanje institucionalnog integriteta LAF-a, antikorupcijskog tela koje je delovalo u ne baš podržavajućem okruženju.

Zato smo uvereni da građani sa integritetom treba da budu stub budućih antikorupcijskih tela na lokalnom nivou, čije je osnivanje predviđeno Akcionim planom za Poglavlje 23.  LAFovi  treba da budu svojevrsne fabrike integriteta u našim, korupcijom zarobljenim, gradovima.

S tim u vezi, pozivam vas da nam, u narednoj 2017. godini, pomognete da pronađemo ljude sa integritetom. Siguran sam da takvih ljudi ima u vašem okruženju i da ćete nam ih predložiti.

Želim i da vas informišem da je BIRODI, u saradnji sa aktivnim građanima sa aktivnim građanima, radio na izradi i usvajanju lokalnih planova za borbu protiv korupcijeu 11 opština u Srbiji.

Agencija za borbu protiv korupcije  radi na uspostavljanju modela za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou. Nadajmo se da će finalna verzija biti u skladu sa nalazima Analize o rizicima korupcije na lokalnom nivou kada su u pitanju mere koje će sadržati predloženi plan. Rizici od korupcije koje je prepoznala Agencija za borbu protiv korupcije putem istraživanja zasnovanog na prigodnom uzorku od 44 lokalne samouprave su istovetni onima do kojih je dosao i BIRODI u proteklih pet godina rada u ovoj oblasti. Razlike koje postoje su plod različitog pogleda na definiciju borbe protiv korupcije na nivou gradova.

Za BIRODI borba protiv korupcije na lokalnom nivou je šira od borbe protiv korupcije na nivou uprave, organa, tela, ustanova i preduzeća u sastavu lokalne samouprave. Najveći deo toga je obuhvaćen planovima integriteta. Borba protiv korupcije na nivou gradova pre svega doprinese legitimizaciji borbe protiv korupcije, a to pre svega znači podrška sankcionisanju korupcije, zaštiti uzbunjivača, jačanju integriteta i unapređenje dobre uprave.Zato je potrebno jačati integritet i javnog, ali i civilnog, predizetničkog sektora, jer korupcija ima dve strane/aktera i mora se izgraditi integritet obe da bi se korupcija učinila što manje verovatnom.

Zato je pre svega bitno da na nivou gradova postoji integritet institucija koje su stubovi lokalnog/gradskog integriteta: parlament, izvršna vlast, inspekcije/revizori, ombudsman, poverenik za informacije od javnog značaja, službe za javne nabavke, gradski pravobranilac, službenici zadružene za koordinaciiju izrade i primene planova integriteta i službenici za prijem informacije od uzbunjiača, savet za praćene primene etičkih kodeksa lokalnih funkcionera i službenika i antikorupcijsko telo.

Integritet stubova lokalnog integriteta zavisi pre svega od: načina izbora kandidata za obavljanje navedeniih funkcija, a koji prevashodno garantuje njihov građanski i profesionalni integritet , odnosno institucionalni integritet, zatim resurse i uticaj/moć da sprovede u delo ono što mu je u nadležnosti.

Iskustvo iz Niša govori da lokalni akteri (civilno društvo, udruženja novinara, strukovna udruženja, uzbunjivači, stručnjaci za dobru upravu i integritet, građanski aktivisti) u javnoj proceduri sa jasnim kriterijumima, uz prisustvo uz predstavnika Agencije za borbu protiv korupcije i inicijatora BIRODI su garant integriteta članova i LAFa kao institucije.

Sva relevatna istraživanja govore da je integritet, resursi i efekat/uticaj borbe protiv korupcije  u Srbiji daleko od potrebnog.

Iz tog razloga je BIRODI inicirao model LAFova koji počiva na lokalnom antikorupcijskom telu čije su članovi građani sa građanskim i profesionalnim integritetom, čiji se integritet postavlja u funkciju izgradnje integriteta LAF-a kao antikorupcijske institucije, jer samo antikorupcijska institucija sa integritetom može da sprovodi mere iz Lokalnog plana za borbu protiv korupcije, uz adekvatne resurse, na način koji garantuje smanjenje korupcije.

Ovakav način izbora članova lokalnog antikorupcijskog tela ima za cilj da, ne samo, garantuje nezavisnost tela za borbu protiv korupcije, već i da na lokalnom nivou postoji mehanizam za jačanje građanskog i profesionalnog integriteta koji nije sam sebi svrha, već u funkciji jačanja institucionalnog integriteta i integriteta borbe protiv korupcije.

Uz početne muke, koje su pre svega plod nerazumevanja i neprihvatanja postojanja autonomnog mehanizma za borbu protiv korupcije od strane lokalnih samouprave, ova praksa je u Nišu zaživela.

Krajem 2016. godine BIRODI je doživeo svojevrsno priznanje. Grad Vranje nas je pozvao da im pomognemo u uspostavljanju lokalnog mehanizma za borbu protiv korupcije po modelu koji postoji u Nišu.

Da ne bi sve stalo na Nišu i Vranju, potrebna nam je vaša podrška. Pozivam vas da, svako u svojoj lokalnoj zajednici, pružite minimum podrške uspostavljanju i primeni lokalnih mehanizama za borbu protiv korupcije.

Smatram da su aktivni građani i građanke važna karika u formiranju pravne države. A pravna država poštuje i vladavinu prava i svoje građane i građanke.

 Zoran Gavrilović, programski direktor Biroa za društvena istraživanja

Medalja glasnih: Dokumentarni film o uzbunjivačima
pistaljka

Regionalna antikorupcijska inicijativa nedavno je premijerno emitovala dokumentarni flm o uzbunjivačima.

Cilj filma je da skrene pažnju javnosti na važnost čina osoba koje prijavljuju korupciju i zaštite tih osoba, otkloni predrasude i u prvi plan stavi sve prednosti ovakvog načina borbe protiv korupcije.

Valentina Krstić, Nataša Škaričić, Anila Hoxhaj, Zoran Gavrilović, Radomir Ilić, Mevludin Džindo, Arjan Dyrmishi i Srećko Sladoljev su glavni protagonisti ovog dokumentarnog filma.

Svako od njih je svoji ličnim primerom pokazao i dokazao da je integritet jedna od ključnih vrednosti.

Dejanom Stankovićem do Las Vegasa, mislim…Surčina
Foto: pixabay.comFoto: pixabay.com

Aerodromi su imaginativni centri modernog sveta, kaže Alen de Boton.

”Tu se u konkretnoj formi nalaze sve teme modernosti koje se u medijima obično nalaze u apstraktnoj formi. Tu se iz prve ruke vidi globalizacija, uništavanje prirodne okoline, pomahnitali konzumerizam, slom porodice, uzvišenost modernosti…”.

Poslednjih godina, od kad živim u Stokholmu, sticajem okolnosti upoznah aerodroma kao nikad pre u životu. Polazna i dolazna stanica najčešće mi je bio glavni stokholmski aerodrom Arlanda. A onda, naravno, i ’’Nikola Tesla’’.

Putovanja Er Srbijom su mi gušt, ne samo zato što znače dolazak “kući”. Avioni su udobni, stjuarti i strjuardese ljubazni, hrana odlična… ’’Er Srbija je bolja SAS-’’, kažu mi drugari Šveđani, a oni se baš ne razmeću pohvalama. Ipak, u redu za čekiranje na Er Srbijin let na Arlandi, među putnicima koji preko Beograda lete dalje, uglavnom na Bliski i Srednji istok, svaki put mi jeretično pitanje dolazi na pamet: ’’Da nije JAT, uprkos prideva iz imena, možda ipak bio više srpski od Er Srbije?’’

Za razliku od domaće i domaćinske atmosfere iz JAT-a, koja je (bar na letovima iz Švedske) podsećala na lokalne autobuse iz Pomoravlja, na letu Er-Srbije od Stokholma do Beograda, ”naši” su često ”tiha manjina”. Glasniji budu Arapi, Izraelci, Grci… Za utehu, kome je potrebna, naše su ”nacionalne boje” aviona, posada… i ime. ”Dejan Stanković”. Za Stokholm i iz Stokholma obično leti ”Dejan Stanković”.

SAS-ovi avioni su bezimeni, ali zato u Norvidžanovoj floti lete ”Greta Garbo”, ”Ibzen”,  ”Kjerkegor”, ”Line”, ”Hans Kristijan Andersen”, ”Munk”, ”Selma Lagerlef”,  (danski) istraživač Arktika ”Knud Rasmunsen”, (švedski) astronom ”Anders Celsius”… Sve sami skandinavski klasici – pesnici, slikari, glumci, naučnici, istraživači, heroji pokreta otpora. Na desetine aviona i sve imena ”mrtvaka”. I, izuzev klizačice Sonje Heni (1912 – 1969), koja je osvajala zlatne medalje na tri Olimpijade, nijedan sportista.

Objašnjavajući stalni porast broja turista u Švedskoj, direktor švedske turističke organizacije ”Visit Sweden” Tomas Bril navodi dva faktora privlačnosti zemlje: 1. Netaknuta priroda; 2. Švedske vrednosti. ”Naš stil života i naše vrednosti fascinatni su turistima”, kaže Bril.

Mada se o tome šta su tačno ”švedske vrednosti” u poslednje vreme vode neprestane debate, kada se sleti na Arlandu one deluju veoma transparentno.

Glavni stokholmski aerodrom Arland

Glavni stokholmski aerodrom Arland

”Dobrodošli u moj grad”, obraćaju vam se Astrid Lindgren, Bergman, Nobel, Strinberg, Greta Garbo, Aba, Stig Lašon, Bjorn Borg, Rokset…i još desetine znamentih Šveđana, čiji veliki portreti, a ne reklame, krase zidove dugog aerodromskog hodnika.

 Glavni stokholmski aerodrom Arland

Glavni stokholmski aerodrom Arland

Ideja je od početka bila da se gostima grada pruži dobrodošlica ličnije prirode, ali i da se na elegantan i diskretan način potcrtaju vrednosti koje sve te ličnosti reflektuju.

Pošto i ”nadležni” za Aerodrom Arlanda shvataju da je šveđanstvo dinamična i promenjiva kategorija, prošle godine su u aerodromskim hodnicima osvanuli portreti pedesetak novih domaćina, savremenih muzičara, pisaca, umetnika, dizajnera, sportista. Kroz njih i njihova lica predstavlja se ”evolucija” kako Stokholma, tako i Švedske i ”švedskog puta”.

Kad pod utiskom Arlande slećem na ”Nikolu Teslu” zamišljam ko bi sve tu mogao da mi poželi dobrodošlicu. Razni mi ljudi padaju na pamet, desetine imena. Džaba ih tražim pogledom. Nema nikoga da mi u mom gradu poželi dobrodošlicu ličnije prirode kad izađem iz aviona.

U stvari, nije džaba, lažem. Dobrodošlicu u Beograd želi mi Casino Grand. I to ne jednom, nego bar desetak puta. Gde god se okrenem, dočekuje me Casino Grand. Kao da sam u Las Vegas došao.

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

Jedna od ”aerodromskih” mudrolija Alena de Botona jeste da bi travel-agenti, umesto destinacije, svoje klijente pre trebalo da pitaju šta bi želeli da promene u svojim životima. Poenta putovanja, po njemu, nije samo da se dođe do mesta X ili Y, već je ono izraz dublje želje za unutrašnjom promenom.

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

Kad me u Beogradu dočeka Casino Grand pitam se kakvoj se to unutrašnjoj promeni stremi ruletom i kladionicom? Koje se to ’’srpske vrednosti’’ time promovišu? Šta od sebe napravismo i koju ’’ekipu’’ uopšte želimo da dočekujemo?

Predrag Dragosavac