Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

Ljudi sa integritetom: Valentina Krstić

Slučaj Valentine Krstić prvi je poznat slučaj očigledne odmazde protiv uzbunjivača kome je dodeljena zaštita zbog prijavljivanja sumnje na korupciju.

Valentina Krstić, Diplomirani mašinski inženjer iz Niša, od 2008. godine na funkciji je u Kazneno popravnom zavodu Niš. Krstić je tokom svog rada ovde u više navrata prijavljivala slučajeve korupcije, zbog čega je smenjena sa pozicije načelnice Službe za obuku i upošljavanje na niže radno mesto u komercijali.

Krstić i njene kolege su Agenciji za borbu protiv korupcije dostavili dokumenta kojim ukazuju na višegodišni i milionski kriminal i korupciju u KPZ Niš. Nakon ove prijave, Agencija za borbu protiv korupcije dodelila joj je status uzbunjivača.

Zbog netrpeljivosti prema nezakonitostima Krstić je bila izložena ozbiljnim pritiscima, šikaniranju i otvorenim pretnjama. Naime, nakon ukazivanja na koruptivne radnje Krstić se teretila da je neovlašćeno iskoristila memorandum KPZ Niš u dopisu kojim se privatno obratila Policijskoj upravi u Nišu, zbog čega je kasnije odlukom zamenika upravnika niškog zatvora, Gordana Božića i suspendovana. Sa posla su udaljeni i svi zaposleni koji su dokumentovano govorili o malverzacijama u KPZ Niš, čime su narušena njihova osnovna ljudska prava.

I pored prepreka na koje je nailazila, Krstić očuvanog integriteta nastavlja borbu, obraća se nadležnim institucijama i medijima. Reakcijom Centra za ljudska prava iz Niša, Biroa za društvena istraživanja, medija, Agencije za borbu protiv korupcije, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i Zaštitnika građana, a nakon sastanka sa ministrom pravde, Nikolom Selakovićem, zahtevano je od zamenika upravnika KPZ Niš da van snage stavi odluku o suspendovanju Valentine Krstić, dok se ne dokaže da ova odluka nije posledica ukazivanja na korupciju. Iako još uvek pod disciplinskim postupkom Krstić je vraćena na posao, a kasnije i na mesto načelnice Službe za obuku i upošljavanje.

U novembru 2013. godine Valentina Krstić izabrana je za člana Lokalnog antikorupcijskog foruma Niš, tela koje kontroliše javne nabavke kao i donacije i sponzorstava iz lokalne samouprave ka nevladinom sektoru i građanima, kao i radi na zaštiti žrtava korupcije i aktivnijem uključivanju građana u rad nadzornih i upravnih odbora. Inicijator osnivanja ovog tela bio je Biro za društvena istraživanja, a njegovo formiranje podržala je i Agencija za borbu protiv korupcije.

U decembru 2013. godine Ministarstvo pravde zvanično je obustavilo discilplinski postupak pokrenut protiv Valentine Krstić, čime je dato priznanje njenoj hrabroj borbi protiv korupcije.

Hronološki prikaz slučaja je dostupan na sajtu Biroa za društvena istraživanja.


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.