Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

Ljudi sa integritetom: Živorad Branković

Živorad Branković

Živorad Branković istaknuti je borac protiv korupcije i kriminala, što je u više navrata dokazao, ugrozivši bezbednost i egzistenciju, sebe i svoje porodice. U borbi protiv nezakonitosti bio je izložen oštroj odmazdi. Ovo nije promenilo njegov stav i volju za iskorenjavanjem korupcije iz našeg društva, a počevši od “svog” dvorišta. Njegova dela primer su hrabrog i upornog građanskog aktivizma u borbi za zdravo društvo.

Gospodin Branković, pravnik i diplomirani specijalni pedagog iz Zaječara, svoju bogatu profesionalnu karijeru izgradio je na različitim funkcijama u okviru Ministarstva pravde i državne uprave u periodu od 1985. do 2011.godine, sa prekidima. U međuvremenu bavio se pravnim zastupništvom u okviru private firme “ŽAD”, a bio je angažovan i od strane GTZ International Services kao ekspert za jačanje institucija u petnaest opština Istočne Srbije. Kao aktivista brojnih nevladinih organizacija, radio je na programima reforme sistema izvršenja krivičnih sankcija,  borbe protiv korupcije i zaštite ljudskih prava ugroženih grupa. Autor je više  stručnih radova iz oblasti izvršenja krivičnih sankcija, a bio je i osnivač i koordinator Građanskog saveta opštine Zaječar. Za svoj rad više puta je nagrađivan i pohvaljivan.

Nepristajanjem na potčinjavanje nezakonitim naredbama i postupcima, već postupanjem isključivo u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije, Branković je bio izložen ozbiljnim pritiscima, šikaniranju i otvorenim pretnjama. Na funkciji upravnika Kazneno popravnog zavoda Niš Branković je obelodanio da vaspitači u ovoj ustanovi primaju mito, a stražari koriste zatvorenike za krađu državne imovine. Branković je podneo pet krivičnih prijava za zloupotrebu službenog položaja i pokrenuo 48 disciplinskih postupaka, nakon čega mu je na nezakonit način prekinut radni odnos u KPZ Niš. Kroz sličnu situaciju Branković je već prošao 1996. godine kada je smenjen  sa mesta upravnika Okružnog zatvora u Zaječaru.

Preduzimanjem mera na suzbijanju kriminala i korupcije od strane lica na poslovima izvršenja krivičnih sankcija i stvaranjem uslova dostojnih čoveka, za pogodniji život i rad, resocijalizaciju i rehabilitaciju lica lišenih slobode, Branković i njemu bliski saradnici radili su na usklađivanju institucija Republike Srbije sa evropskim standardima.

Obraćanje Živorada Brankovića učesnicima Godšnje konferencije Biroa za društvena istraživanja “Gradovi protiv korupcije” – 23.12.2013

I pored brojnih onemogućavanja, uskraćivanja i osujećivanja koja su mu činjena od strane vršioca kako izvršne tako i sudske vlasti RS, a na protivustavan i protivzakonit način, Živorad Branković očuvanog integriteta i karaktera nastavlja borbu, obraća se medijima, Agenciji za borbu protiv korupcije, Zaštitniku građana, Povereniku za informacije od javnog značaja, kao i Upravnom sudu. Presudom Upravnog suda početkom 2013. godine poništeno je nezakonito rešenje pređašnje Ministarke pravde Republike Srbije, Snežane Malović, kojim mu je prestao radni odnos na mestu upravnika KPZ Niš. Vođen parolom da “samo sistemski pristup u borbi protiv korupcije može da dovede do njenog efikasnog suzbijanja”, Branković  se i danas aktivno zalaže za “temeljno čišćenje” zatvora u Srbiji od korupcije, kriminala i neprofesionalnog ponašanja zatvorskih službenika.

Svojim postupcima Živorad Branković pomogao je društvu i državi u očuvanju zajedničkih interesa i usmerio pažnju javnosti na slične probleme i potrebu za njihovim rešavanjem.

Hronološki prikaz slučaja je dostupan na sajtu Biroa za društvena istraživanja.

Ljudi sa integritetom: Valentina Krstić

Slučaj Valentine Krstić prvi je poznat slučaj očigledne odmazde protiv uzbunjivača kome je dodeljena zaštita zbog prijavljivanja sumnje na korupciju.

Valentina Krstić, Diplomirani mašinski inženjer iz Niša, od 2008. godine na funkciji je u Kazneno popravnom zavodu Niš. Krstić je tokom svog rada ovde u više navrata prijavljivala slučajeve korupcije, zbog čega je smenjena sa pozicije načelnice Službe za obuku i upošljavanje na niže radno mesto u komercijali.

Krstić i njene kolege su Agenciji za borbu protiv korupcije dostavili dokumenta kojim ukazuju na višegodišni i milionski kriminal i korupciju u KPZ Niš. Nakon ove prijave, Agencija za borbu protiv korupcije dodelila joj je status uzbunjivača.

Zbog netrpeljivosti prema nezakonitostima Krstić je bila izložena ozbiljnim pritiscima, šikaniranju i otvorenim pretnjama. Naime, nakon ukazivanja na koruptivne radnje Krstić se teretila da je neovlašćeno iskoristila memorandum KPZ Niš u dopisu kojim se privatno obratila Policijskoj upravi u Nišu, zbog čega je kasnije odlukom zamenika upravnika niškog zatvora, Gordana Božića i suspendovana. Sa posla su udaljeni i svi zaposleni koji su dokumentovano govorili o malverzacijama u KPZ Niš, čime su narušena njihova osnovna ljudska prava.

I pored prepreka na koje je nailazila, Krstić očuvanog integriteta nastavlja borbu, obraća se nadležnim institucijama i medijima. Reakcijom Centra za ljudska prava iz Niša, Biroa za društvena istraživanja, medija, Agencije za borbu protiv korupcije, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i Zaštitnika građana, a nakon sastanka sa ministrom pravde, Nikolom Selakovićem, zahtevano je od zamenika upravnika KPZ Niš da van snage stavi odluku o suspendovanju Valentine Krstić, dok se ne dokaže da ova odluka nije posledica ukazivanja na korupciju. Iako još uvek pod disciplinskim postupkom Krstić je vraćena na posao, a kasnije i na mesto načelnice Službe za obuku i upošljavanje.

U novembru 2013. godine Valentina Krstić izabrana je za člana Lokalnog antikorupcijskog foruma Niš, tela koje kontroliše javne nabavke kao i donacije i sponzorstava iz lokalne samouprave ka nevladinom sektoru i građanima, kao i radi na zaštiti žrtava korupcije i aktivnijem uključivanju građana u rad nadzornih i upravnih odbora. Inicijator osnivanja ovog tela bio je Biro za društvena istraživanja, a njegovo formiranje podržala je i Agencija za borbu protiv korupcije.

U decembru 2013. godine Ministarstvo pravde zvanično je obustavilo discilplinski postupak pokrenut protiv Valentine Krstić, čime je dato priznanje njenoj hrabroj borbi protiv korupcije.

Hronološki prikaz slučaja je dostupan na sajtu Biroa za društvena istraživanja.